Imprezy integracyjne

Imprezy integracyjne organizujemy z myślą o ich uczestnikach: propozycji atrakcyjnego Pontu nasyconego emocjami, współpracą i rozwojem personalnym.

Szkolenia są odpowiedzią na złożony socjologicznie system komunikacji ludzkiej w szczególnie ważnym aspekcie kontaktu relacji w zespole, relacji sprzedawca – klient, itp

Ich siła oddziaływania płynie z atrakcyjnego i wytrawionego ze stereotypów programu zajęć w głównej mierze wykorzystującego doświadczenia i metody pracy aktorskiej.

Dzięki poprowadzeniu zajęć według artystycznego, aktorskiego klucza, uczestnicy zajęć pozyskują umiejętności otwierania się przed sobą oraz w relacjach z osobami dopiero poznanymi, nauczą się korzystać z własnych cech osobowości, nabiorają dystansu zarówno do własnej osoby jak i do osób postronnych.

Sieć napięć podczas zajęć oparta jest na symulowaniu przełożenia (zamiany) ról społecznych.

Możliwość znalezienia się w każdej z ról ukazuje uczestnikom zajęć cechy partnerów, ich oczekiwania i wymagania w sytuacjach zawodowych.

Podczas zajęć aranżowane są sytuacje bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego w całej gamie ich nieprzewidywalności.

Łączymy odpoczynek i relaks ze szkoleniami interpersonalnymi i kreatywnego myślenia.

Proponujemy skorzystanie z istniejących tematów szkoleń wykorzystujących metody pracy aktorskiej w pracy zespołowej, firmowej.

  1. Na życzenie klienta wyszukujemy atrakcyjne miejsca pobytu.
  2. Dopasowujemy program artystyczny.
  3. Gwarantujemy miły odpoczynek nacechowany kreatywnym spędzeniem czasu.

Zobacz nasze: imprezy i eventypełna oferta