Programy artystyczne

Niestandardowe propozycje, aktorskie wykonanie i dynamika akcji – zalety naszych programów.

Dysponujemy gamą wielu różnych programów artystycznych – niestandardowych, żartobliwych, inteligentnie wciągających do kreatywnej zabawy. Nad utrzymaniem dynamiki imprez czuwa zespół aktorski z Prowadzącym na czele – konferansjerem, showmenem . Dbamy, by goście bawili się i aktywnie uczestniczyli w zabawie.

Nasi aktorzy wcielają się z gracją i wdziękiem w wiele ról, często w kilka jednego wieczoru. Proponujemy także oprawę artystyczną spokojniejszą, np. pokazy aktorskie, taneczne, występy muzyczne, itp.

Zapraszamy do skorzystania z naszych propozycji oraz podejmujemy się stworzenia programu artystycznego na zamówienia z uwzględnieniem specyfiki klienta, zadanego tematu, okazji.