strefa szkoleń

Siłą zespołu są współpracujące jednostki.
W imię tej myśli proponujemy cykl autorskich szkoleń z zakresu kontaktu interpersonalnego i autoprezentacji.

Są to szkolenia niestandardowe, energetyczne i wciągające.
Siła oddziaływania szkoleń płynie z atrakcyjnego i wytrawionego ze stereotypów programu zajęć w głównej mierze wykorzystującego doświadczenia i metody pracy aktorskiej.
Dzięki poprowadzeniu zajęć według aktorskiego klucza, uczestnicy zajęć uzyskują umiejętności otwierania się przed sobą oraz w relacjach z osobami dopiero poznanymi, uczą się korzystać z własnych cech osobowości, nabierają dystansu do własnej osoby jak i do osób postronnych.

Sieć napięć podczas zajęć budowana jest na symulowaniu przełożenia (zamiany) obu ról społecznych.
Możliwość znalezienia się w każdej z ról pokazuje uczestnikom zajęć cechy partnerów, ich oczekiwania i wymagania w sytuacjach zawodowych.
Podczas zajęć aranżowane są sytuacje bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego w całej gamie ich nieprzewidywalności.

Zajęcia prowadzone są w kilku lub kilkunastoosobowych tematycznych grupach.

Szkolenia zaplanowane są w wariantach:

  • jednodniowych,
  • kilkudniowych - okres 2-3 dni.

Plan zajęć obejmuje:

  • 1,5 – 2 godziny zajęć przygotowawczych, teoretycznych,
  • ok. 3-6 godzin zajęć praktycznych.

Rytm i tematyka szkoleń uwzględnia bieżące potrzeby Klienta.

Po zapoznaniu się ze specyfika Klienta możemy podjąć się przygotowania szkoleń na specjalne zamówienie.