"AUTOPREZENTACJA"

Szkolenia są odpowiedzią na potrzebę kreacji własnej osoby w sytuacjach zawodowych, zaistnienia w grupie, zwrócenia na siebie uwagi podczas prezentacji, itd.

Zajęcia skierowane są do grup osób kontaktujących się z kontrahentami, z klientami, pełniącymi funkcje reprezentacyjne.
Mogą być także ukierunkowanie na grupę osób współpracujących ze sobą. oraz z pracownikami i podwładnymi, ....

Zajęcia przygotowują do samoprezentacji w rozmowach bezpośrednich, wystąpieniach, prezentacjach.

Włączenie technik pracy z głosem, kreacji wypowiedzi, opanowania stresu, panowania nad audytorium, itp. w cykl przygotowań licealistów do egzaminu maturalnego.
Clou zajęć jest skoncentrowanie uczestników na równoważnej wspólpracy jednostki i grupy.

Zajęcia obejmują zagadnienia: Praca z głosem – umiejętność werbalizacji przekazu, komunikowanie się ze słuchaczami:

 • Emisja głosu, modulowanie wypowiedzi,
 • Impostacja,
 • Praca nad dykcją,

Zachowanie w sytuacjach stresowych:

 • Opanowanie zewnętrzne,
 • Techniki oddychania,
 • Ćwiczenie koncentracji,

Panowanie prelegenta nad grupą:

 • postawa mówiącego,
 • Kod mowy ciała
 • Sygnały pewności siebie,

Podniesienie atrakcyjności prezentacji poprzez umiejętność korzystania ze sprzętu audio-video:

 • Praca z mikrofonem,
 • Sterowanie sprzętem,
 • Technika prezentacji slajdowej,
 • Technika prezentacji video,
 • Kompozycja materiałów,

Doświadczenia płynące ze szkoleń pozwalają uczestnikom na:

 • oswojenie się z nieprzewidywalną rzeczywistością,
 • wzbogacenie dotychczasowych, często tylko zachowawczych umiejętności,
 • zbudowanie mechanizmów obronnych umożliwiających funkcjonowanie w warunkach dyskomfortowych,
 • uodpornienie się na sytuacje stresowe,
 • wypracowanie systemu zachowań na niespodziewane reakcje i sytuacje,
 • uzyskanie umiejętności unikania sytuacji stresowych i zapobiegania ich powstawaniu,
 • rozwijanie możliwości nawiązywania nie stereotypowego kontaktu,
 • manipulowanie odbiorem własnego zachowania i przekazywanych informacji,
 • motywowanie partnerów sytuacji do pozytywnego działania w myśl własnych oczekiwań,
 • efektywne, opanowane kontakty z osobami drugimi,
 • podniesienie skuteczności i atrakcyjności samoprezentacji,