"KONTAKT INTERPERSONALNY"

Szkolenia, program, plan realizacji dostosowywane są do specyfiki i potrzeb Klienta.

Szkolenia są odpowiedzią na złożony socjologicznie system komunikacji ludzkiej w szczególnie ważnym aspekcie kontaktu relacji w zespole, relacji manager – pracownik, grupa pracowników, sprzedawca – klient, itp.

Zajęcia skierowane są do osób bezpośrednio komunikujących się z klientami, z pracownikami i podwładnymi, ....

Podczas zajęć budowana jest siatka wzajemnych zależności, które uczestnicy wspólnie analizują i zmieniają w trakcie praktycznych warsztatów.
Spostrzeżenia współpracującej grupy pozwalają na znalezienie i rozwiązanie ukrytych problemów oraz zrozumienie motywów działań partnerskiej strony.

Bezpośrednie zaangażowanie uczestników w przebieg zajęć zostaje zwielokrotnione dzięki metodzie aktywnego współdziałania (bezpośrednie prowokowanie do zajęcia określonych postaw w aranżowanych sytuacjach).

Doświadczenia płynące ze szkoleń pozwalają uczestnikom na:

 • oswojenie się z nieprzewidywalną rzeczywistością,
 • wzbogacenie dotychczasowych, często tylko zachowawczych umiejętności,
 • zbudowanie mechanizmów obronnych umożliwiających funkcjonowanie w warunkach dyskomfortowych,
 • uodpornienie się na sytuacje stresowe,
 • wypracowanie systemu zachowań na niespodziewane reakcje i sytuacje,
 • uzyskanie umiejętności unikania sytuacji stresowych i zapobiegania ich powstawaniu,
 • rozwijanie możliwości nawiązywania nie stereotypowego kontaktu,
 • manipulowanie odbiorem własnego zachowania i przekazywanych informacji,
 • motywowanie partnerów sytuacji do pozytywnego działania w myśl własnych oczekiwań,
 • efektywne, opanowane kontakty z osobami drugimi,
 • podniesienie skuteczności i atrakcyjności samoprezentacji,